Specjalista Do Spraw Kadr i Płac, Wrocław, Polska

Witamy! Jesteśmy B8 Group, naszym priorytetem jest kompleksowe podejście z ukierunkowaniem na potrzeby każdego z naszych Klientów. Dlatego zapraszamy do aplikowania na stanowisko: Specjalista ds. Kadr i Płac

Lokalizacja: Wrocław ul. Zelwerowicza 18A
Wymagania

– min. 3 letnie doświadczenie na takim samym lub podobnym stanowisku pracy;
– ugruntowana wiedza z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, podatku dochodowego od osób fizycznych, ZFŚS oraz PFRON;
– biegła znajomość obsługi komputera i pakietu MS Office (Excel w stopniu zaawansowanym)
– wykształcenie średnie lub wyższe z zakresu prawa pracy lub ekonomii lub pokrewne
– bardzo dobra znajomość prawa pracy, prawa podatkowego i ubezpieczeń społecznych
– dobra znajomość programu kadrowo-płacowego , mile widziane ENOVA
– umiejętność planowania i organizacji czasu pracy, w tym ustalanie priorytetów
– poczucie odpowiedzialności, zaangażowania z ukierunkowaniem na potrzeby Klienta
– samodzielność w podejmowaniu decyzji, rzetelność, terminowość, umiejętność pracy pod presją czasu
– umiejętność pracy w zespole

Obowiązki

– przygotowywanie kompleksowych rozliczeń wynagrodzeń pracowników grupy spółek zgodnie z obowiązującymi przepisami
– rozliczanie czasu pracy podstawowy/równoważny/zmianowy itp. na podstawie ewidencji czasu pracy, z poprawną kwalifikacją nadgodzin, przy uwzględnieniu absencji chorobowych, urlopów itp.
– bieżąca obsługa kadrowo-płacowa pracowników
– prowadzenie dokumentacji pracowniczej (teczki personalne, w tym ewidencja wynagrodzeń, zasiłków chorobowych, czasu pracy, delegacji pracowniczych, itp.)
– sporządzanie umów o pracę, porozumień do umów, wypowiedzeń umów o pracę, umów cywilnoprawnych i ich rozliczanie oraz wystawianie świadectw pracy
– sporządzanie deklaracji rocznych/ miesięcznych ZUS, PIT, PFRON, SODIR, GUS itp.
– komunikacja z ZUS, Urzędem Skarbowym, GUS, PFRON
– obsługa zajęć komorniczych i administracyjnych
– sporządzanie planów urlopowych, ewidencja i rozliczanie urlopów pracowniczych
– ewidencja zwolnień lekarskich, badań okresowych pracowników, szkoleń z zakresu BHP
– wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach RP-7, świadectw pracy w warunkach szczególnych
– archiwizacja dokumentów personalnych
– monitorowanie terminowości badań lekarskich , szkoleń BHP, innych uprawnień pracowniczych
– udzielanie pracownikom informacji z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
– współpraca z innymi działami w zakresie przyjęć nowych pracowników
– sporządzanie sprawozdań, zestawień i raportów
– asystowanie przy inspekcji PIP lub innych organów, audytach i kontrolach, dostarczanie wymaganej dokumentacji wyjaśnień itp.

MILE WIDZIANE:

– znajomość zasad zatrudniania cudzoziemców na terenie RP, legalizacja pobytu
– znajomość zasad zatrudniania pracowników tymczasowych

Co oferujemy?

– umowa o pracę
– praca stacjonarna w biurze firmy we Wrocławiu
– interesującą, pełną samodzielności pracę
– przyjazną atmosferę pracy i wsparcie doświadczonych pracowników
– możliwość zdobycia doświadczenia w Grupie Kapitałowej o złożonej strukturze
– możliwość odbycia szkoleń zawodowych i studiów podyplomowych
– pakiet socjalny (dofinansowanie do wczasów, karty MultiSport, ubezpiecznie NW)

Jesteś zainteresowany? Aplikuj!
W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. O ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz.883).

Formularz kontaktowy - Aplikuj!