Polityka Prywatności Grupy B8 GROUP SP. Z O.O.

Witamy w Grupie B8 GROUP SP. Z O.O. . Zależy nam na zapewnianiu usług na najwyższym poziomie oraz pomaganiu w rozwoju kariery. Skoro odwiedzasz tę stronę, to zapewne chcesz się dowiedzieć jakie informacje zbieramy o Tobie w celu świadczenia Ci naszych usług albo żeby poszukiwanie przez Ciebie pracy było dla Ciebie tak proste i bezpieczne, jak to tylko możliwe.

Kim jesteśmy?

Współadministratorami Twoich danych osobowych są spółki z Grupy B8 GROUP SP. Z O.O. . Grupę B8 GROUP SP. Z O.O. tworzą:

B8 Industry sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-676), ul. Zelwerowicza 18A, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000526346, REGON: 243692946, NIP: 5732851579, o kapitale zakładowym w wysokości 100.000,00 PLN

B8 RECRUITMENT Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-676), ul. Zelwerowicza 18A, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000919846, REGON: 520005012, NIP: 8971896078, o kapitale zakładowym w wysokości 100.000,00 PLN

B8 MANUFACTURING sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-676), ul. Zelwerowicza 18A, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000969237, REGON: 521896390, NIP: 8952241152, o kapitale zakładowym w wysokości 50.000,00 PLN

Fundacja FRS Równe Szanse z siedzibą we Wrocławiu (53-676), ul. Zelwerowicza 18A, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000937826, REGON: 520662974, NIP: 8952236412

Grupa B8 GROUP SP. Z O.O. zobowiązuje się do ochrony i poszanowania Twojej prywatności. Niniejsza Polityka opisuje Twoje prawa dotyczące Twoich danych osobowych, a także kroki, które podejmujemy, aby chronić Twoją prywatność. Wiemy, że jest to obszerny dokument, ale prosimy o uważne przeczytanie go. Na samym końcu tego dokumentu znajdziesz odwołania do szczegółowych klauzul informacyjnych. 

Wyjaśnienie niektórych terminów.

Przede wszystkim musimy wyjaśnić niektóre wyrażenia, które będą używane w niniejszej Polityce. Choć wydaje się to oczywiste, w tym dokumencie będziesz określany jako „Kandydat” lub „Ty”. Kiedy mówimy o „nas” lub „Grupie B8 GROUP SP. Z O.O. ”, mamy na myśli Współadministratorów wymienionych na wstępie, w poprzednim akapicie. Nasze biura mieszczą się we Wrocławiu przy ul. Aleksandra Zelwerowicza 18A. Podmioty będące współadministratorami, poprzez różne spółki i linie biznesowe świadczą różne działania. W obszarze HR są to przede wszystkim praca tymczasowa, usługi płacowe, rekrutacja i selekcja, oceny, zmiana kariery, rozwój talentów, szkolenia i outplacement. Inną, główną działalnością jaką się zajmujemy, to zarządzanie projektami oraz doradztwo inżynierskie. Zapewniamy kompleksową obsługę kontraktu w zakresie planowania i realizacji transportu oraz podnoszenia ciężkich, wielkogabarytowych elementów. Oferujemy profesjonalne i kompleksowe usługi relokacyjne, montaż i demontaż maszyn, transfer linii produkcyjnych, w tym ich projektowanie i montaż, a także relokację całych fabryk.

Do prowadzenia naszej działalności wykorzystujemy kilka systemów komputerowych. W niektórych przypadkach zapewniamy na stronach www otwarty dostęp dla klientów lub kandydatów („Portal”) a także serwisy dla swoich kandydatów/pracowników. Portal umożliwia wyszukiwanie i aplikowanie na oferty pracy, które Grupa B8 GROUP SP. Z O.O. i powiązane z nią firmy reklamują i które odpowiadają Twoim zainteresowaniom, umiejętnościom czy doświadczeniu.

Nasza Polityka to także Polityka dotycząca informacji o osobach. Ten rodzaj informacji jest powszechnie określany jako „Dane osobowe” czy „Informacje umożliwiające identyfikację osób” – w niniejszej Polityce używamy terminu „Dane osobowe”.

Jakie dane osobowe zbieramy ?

Gromadzimy bez ograniczeń, chociaż czasem na podstawie Twojej wyraźnej zgody, następujące dane osobowe: 

 • Twoje imię i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, kwalifikacje zawodowe (wykształcenie, szkolenia, staże), przebieg dotychczasowego zatrudnienia oraz wszelkie inne informacje, które wymieniłeś w swoim CV;
 • jeśli uzyskujesz dostęp do Portalu za pośrednictwem swojego konta Linkedin lub innej sieci społecznościowej: dane profilu;
 • jeśli skontaktujesz się z nami, będziemy prowadzić rejestr tej korespondencji;
 • opinie o Tobie od naszych pracowników i osób trzecich, z którymi (lub dla których) pracujesz, oraz inne oceny; wydane przez Ciebie opinie dotyczące osób trzecich;
 • Twoja opinia o nas i naszych usługach za pośrednictwem naszych ankiet satysfakcji; 
  Zbieramy również informacje o korzystaniu z naszej strony internetowej/Portalu, w tym (ale nie wyłącznie) adres IP, przeglądarkę, datę i godzinę, lokalizację, kraj ruchu danych, dane o lokalizacji, logi i inną komunikację oraz zasoby, do których uzyskujesz dostęp. Informacje te ułatwią Ci korzystanie z naszej strony internetowej/Portalu w przyszłości;
 • Zbieramy również informacje w celach marketingowych i statystycznych, w tym informacje o tym, jak odpowiadasz na e-maile, sms, telefon i inne kampanie marketingowe. Przed wysłaniem wiadomości marketingowej za pośrednictwem tych środków poprosimy Cię o wyraźną zgodę;
 • zdjęcia i filmy z Twojego udziału w szkoleniach lub podobnych (w trakcie sesji będziesz mógł poprosić, aby nie być filmowanym lub fotografowanym); 
 • na Twoją wyraźną prośbę, również informacje o wszelkich niepełnosprawnościach i wszelkich dostosowaniach, które musimy dla Ciebie zapewnić w miejscu pracy; oraz
 • Możemy również gromadzić inne wrażliwe dane dotyczące Twojego stanu zdrowia, jeśli jest to dozwolone przez prawo.
 • Informujemy również, że w ramach procesu rekrutacji przeprowadzimy wszelką niezbędną ocenę, która może wymagać przetworzenia przekazanych danych, a następnie umieścić wyniki tej oceny w swojej bazie rekrutacyjnej w ramach rekrutacji czy procesie selekcji;
  Informujemy, że w ramach procesu selekcji podmiot zamawiający może zapoznać się ze szczegółami Twojego profilu publicznego w sieciach społecznościowych (Facebook, Twitter, LinkedIn itp.) oraz innymi informacjami i rejestrami publicznymi, wyłącznie w celu oceny i weryfikacji Twojego doświadczenia i umiejętności zawodowych, a także ustalenia, czy Twój profil jest zgodny z kulturą i wartościami pracodawcy.

Dlaczego używamy danych osobowych ?

Gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe w celu: 

 1. pomagania w wyszukiwaniu ofert pracy, które pasują do Twojego profilu, pomagania w szkoleniu, a nawet promowania procesu aplikowania na nowe projekty/stanowiska pracy. Obejmuje to wysyłanie CV do potencjalnych pracodawców i informowanie ich o przyszłych możliwościach zatrudnienia za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu, poczty i/lub innych metod komunikacji;
 2. za Twoją zgodą możemy również wykorzystywać Twoje dane kontaktowe w celach marketingowych, na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej, wiadomości lub telefonu; 
 3. dalszego rozwoju, testowania i ulepszania naszych stron internetowych/portalu lub innych istniejących (lub nowych) systemów/procesów, aby poszukiwanie pracy było dla Ciebie jeszcze prostsze; 
 4. w celu przeprowadzenia statystycznych i analitycznych badań, na przykład w celu porównania skuteczności naszego umieszczania kandydatów z klientami w różnych sektorach biznesowych i geograficznych, a także w celu zidentyfikowania czynników, które mogą wpłynąć na wszelkie obserwowane przez nas różnice; 
 5. przekazywać dane podmiotom trzecim (patrz poniżej); 
 6. w razie potrzeby przestrzegać wszelkich zobowiązań prawnych; oraz 
 7. Przetwarzamy również Twoje dane, aby: 
 • promować bezpieczeństwo i ochronę ludzi, obiektów, systemów i mienia;
 • nadzorować zgodność z wewnętrznymi politykami i procedurami;
 • administrować komunikacją i innymi systemami przez nas wykorzystywanymi (w tym wewnętrznymi bazami danych kontaktowych); 
 • badać lub reagować na incydenty i skargi;
 • wewnętrznie promować organizowanie działań szkoleniowych i wykorzystywanie ich treści (w przypadku zdjęć lub filmów wideo z działań szkoleniowych), w celu rozpowszechniania, wewnętrznie i zewnętrznie, podobnych sesji wśród stron trzecich. W takim przypadku poprosimy Cię o wyraźną zgodę. 

Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych

Zgodnie z prawem jesteśmy zobowiązani do posiadania podstawy prawnej do przetwarzania informacji, które posiadamy o Tobie. Podstawą prawną może być:  

Zawarcie umowy lub czynności wstępne przed podpisaniem umowy. 

Niezależnie od tego, czy na etapie przed zawarciem umowy, czy po rozpoczęciu pracy, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu wykonania i zarządzania umową. 

Zgodność z obowiązkami prawnymi jakie na nas ciążą

Czasami konieczne jest przetwarzanie Twoich danych osobowych w celu spełnienia obowiązków regulacyjnych lub prawnych. Organy publiczne, takie jak organy podatkowe, finansowe lub organy ochrony danych, mogą zażądać od nas Twoich danych osobowych, w celu wykonywania swoich funkcji przewidzianych prawem (na przykład w celu zapobiegania przestępstwom lub ich wykrywania). W takich okolicznościach jesteśmy prawnie zobowiązani do podania Twoich danych. 

Realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu

Przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się również w prawnie uzasadnionym interesie współadministratorów danych osobowych, w celu realizacji podstawowych praw poszczególnych Spółek lub stron trzecich z wyjątkiem sytuacji, gdy nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności, które Ciebie dotyczą. Oznacza to, że przetwarzanie Twoich danych osobowych, w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów współadministratorów danych osobowych, wynika z rzetelnej adekwatności i poszanowania Twoich interesów, praw i wolności. 

Dodatkowo możemy zbierać Twoją zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, co stanowi kolejną podstawę prawną. 

Czy musisz podać nam dane osobowe, o które prosimy?

Nie jesteś zobowiązany do podania nam swoich danych osobowych, jednak brak przetwarzania minimum niezbędnych informacji o Tobie, może uniemożliwić nam współpracę z Tobą lub świadczenie naszych usług. Możesz również ograniczyć usługi, które możesz od nas otrzymywać, jeśli zdecydujesz się ograniczyć dane osobowe, które nam przekazujesz.

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe bez interwencji człowieka?

Firma czasami podejmuje decyzje w oparciu o zautomatyzowane systemy/procesy (takie jak profilowanie), aby świadczyć zakontraktowane usługi Tobie i naszym klientom. Na przykład, gdy nasi klienci poszukują kandydatów na wolne miejsca pracy, w celu sporządzenia bardziej ograniczonej listy, możemy przeprowadzić przeszukiwanie naszych list kandydatów za pomocą zautomatyzowanych procesów, które uwzględnią Twoją dyspozycyjność, umiejętności, stawkę wynagrodzenie i, w niektórych przypadkach, wcześniejsze instrukcje otrzymane od klientów. Pozwala to na zidentyfikowanie kandydatów najbardziej odpowiadających wymaganiom klienta. W zależności od czynników, które odpowiadają potrzebom klientów, Twoja pozycja w rankingu może być wyższa. 

Jak długo przechowywane są moje dane osobowe ?

Firma będzie przechowywać Twoje dane osobowe przez okres maksymalnie 5 lat. Jeśli podpiszesz umowę ze Spółką, zachowamy Twoje dane osobowe przez dłuższy czas, aby zachować zgodność z aktualnymi zobowiązaniami prawnymi i umownymi. Dotyczy to w szczególności przepisów podatkowych i finansowych (w tym dane płacowe i związane z płatnościami itp.).

Czy udostępniamy Twoje dane osobowe stronom trzecim?

Jak wskazaliśmy powyżej, może być konieczne udostępnienie Twoich danych podmiotom trzecim. Ma to na celu pomóc poszczególnym współadministratorom w realizacji celów określonych powyżej. Robimy to w następujących okolicznościach: 

 • Z naszymi dostawcami. Możemy na przykład zawrzeć umowę z dostawcą w celu wykonania prac administracyjnych i operacyjnych wspierających naszą relację z Tobą. Dostawca(y) będą podlegać zobowiązaniom umownym i prawnym do zachowania poufności swoich danych i poszanowania ich prywatności, ponadto będą mieli dostęp tylko do tych danych, których potrzebują do wykonywania swoich funkcji; z reguły dostawcy ci to dostawcy usług IT (którzy hostują lub wspierają nasze systemy informatyczne), firmy zarządzające obiektami (którzy dbają o bezpieczeństwo fizyczne w naszych budynkach, więc muszą znać informacje o Tobie, aby umożliwić Ci dostęp do nich) oraz dostawcy usług księgowych czy płacowych i zarządzania finansami tzw. back Office. Zawieramy również umowy z dostawcami, którzy świadczą usługi i rozwiązania w zakresie technologii IT, które mogą obejmować rozmowy wideo i narzędzia oceny kompetencji.
 • Naszym klientom/potencjalnym pracodawcom: Będziemy udostępniać Twoje dane osobowe naszym klientom, którzy mają oferty pracy, którymi możesz być zainteresowany, lub którzy są zainteresowani Twoim profilem. Każdy z tych podmiotów wypełnia zobowiązania umowne i dotyczące zachowania poufności wobec Twoich danych, wobec nas i wobec Ciebie;
 • władzom publicznym, organom regulacyjnym lub organom ścigania, jeśli uważamy, że jesteśmy do tego prawnie zobowiązani lub upoważnieni lub że byłoby to rozsądne; oraz
 • W ramach analizy due diligence dotyczącej (lub realizacji) fuzji, przejęcia, zmiany dostawcy usług lub innej transakcji biznesowej, w przypadku której możemy ujawnić Twoje dane potencjalnemu sprzedawcy lub nabywcy, nowemu usługodawcy i ich doradcom.

Czy przekazujemy Twoje dane poza Unię Europejską?

Twoje dane mogą być przekazywane i przetwarzane w jednym lub kilku krajach na terenie Unii Europejskiej lub poza nią. 

Jeśli Twoje dane będziemy przekazywać do krajów spoza UE, to wyłącznie do takich krajów spoza UE, które zdaniem Komisji zapewniają odpowiedni poziom ochrony (lista takich krajów jest dostępna tutaj: 

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en

lub w przypadku, gdy jako współadministratorzy wdrożymy odpowiednie zabezpieczenia w celu ochrony prywatności Twoich informacji (tj. standardowe klauzule ochrony danych zatwierdzone przez Komisję Europejską, których kopie można będzie znaleźć tutaj: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en  

Jakie masz prawa?

 • Prawo dostępu i uzyskania kopii swoich danych osobowych

Masz prawo zażądać potwierdzenia, czy przetwarzamy jakiekolwiek Twoje dane osobowe. Jeśli tak, masz prawo uzyskać do nich dostęp, a także pytać nas, jak to robimy. W niektórych przypadkach możesz poprosić nas o dostarczenie elektronicznej kopii informacji o Tobie. W ograniczonych okolicznościach masz również prawo poprosić nas o przeniesienie Twoich danych osobowych, tj. udostępnimy Twoje dane w ustrukturyzowanym formacie Tobie lub osobie trzeciej na żądanie.

 • Prawo do sprostowania Twoich danych osobowych 

Jeśli możesz wykazać, że Twoje dane osobowe, które posiadamy, są nieprawidłowe, możesz poprosić o ich aktualizację lub poprawienie. Jeśli istnieje system otwartego dostępu np. poprzez Portal, zalecimy ich aktualizację samodzielnie. 

 • Prawo do usunięcia/prawo do bycia zapomnianym  

W pewnych okolicznościach masz prawo zażądać usunięcia swoich danych osobowych. Można złożyć wniosek o usunięcie Twoich danych, a współadministratorzy określą później ich przydatność, ponieważ skorzystanie z tego prawa może być uwarunkowane innymi prawami lub obowiązkami prawnymi dotyczącymi przechowywania danych. W sytuacjach, w których nie ma przeszkód w realizacji Twojego żądania, współadministratorzy usuną Twoje dane bez zbędnej zwłoki. 

Ostrzegamy, że po usunięciu Twoich danych nie będziemy w stanie kontynuować świadczenia usług. Jeśli chcesz w przyszłości ponownie skorzystać z naszych usług, będziesz musiał ponownie udostępnić swoje dane. 

 • Prawo do ograniczenia przetwarzania

W pewnych okolicznościach masz prawo ograniczyć przetwarzanie swoich danych osobowych. Jednak w niektórych przypadkach to ograniczenie przetwarzania może ograniczyć usługi. 

 • Prawo do sprzeciwu

W zakresie, w jakim przetwarzanie Twoich danych osobowych opiera się na uzasadnionym interesie współadministratorów (i na żadnej innej podstawie przetwarzania), masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw.

Jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw, wyślij nam wiadomość e-mail na adres: office@b8group.pl

Kiedy wyślesz do nas wiadomość e-mail korzystając z przysługujących Ci praw, będziemy wymagać potwierdzenia Twojej tożsamości przed uzyskaniem dostępu do żądania.

Masz także prawo złożyć skargę do organu ochrony danych osobowych.  

Jak się z nami skontaktować ?

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące niniejszej Polityki prywatności, jeśli chcesz uzyskać dalsze wyjaśnienia dotyczące tego, w jaki sposób chronimy Twoje dane, wyślij nam wiadomość e-mail na adres office@b8group.pl.  

Szczegółowe klauzule informacyjne:

Ostatnia zmiana: 4 maja 2022 r.