Zadania należące do wykonawcy relokacji maszyn

Przygotowanie procesu relokacyjnego przez profesjonalistów.
W artykule przeczytasz

Relokacja maszyn, urządzeń, linii produkcyjnych i technologii stała się naturalnym elementem procesu inwestycji, optymalizacji i poprawy efektywności. Gdy przedmiotem relokacji jest pojedyncze urządzenie lub ich grupa, zadanie dla doświadczonej firmy zajmującej się relokacją, przeważnie nie stanowi większego problemu. Podobnie jest w przypadku planowania organizacyjnego. Główną rolę odgrywa tutaj wiedza i umiejętności wykonawcy, a także wyposażenie w określone zasoby sprzętowe i osobowe. W momencie, gdy mówimy o relokacji całych linii produkcyjnych, czy gniazd technologicznych, dla inwestora relokacja okazuje się sporym wyzwaniem organizacyjnym i wykonawczym. To właśnie odpowiednie przygotowanie się do procesu relokacyjnego stanowi jeden z decydujących o powodzeniu elementów całego przedsięwzięcia.

Zadania należące do wykonawcy relokacji maszyn

Pierwszym krokiem relokacji jest wstępna ocena projektu, a więc szczegółowe zapoznanie się z zakresem i skalą zadania. Musimy mieć świadomość tego, że każdy projekt jest inny, a kolejność kolejnych kroków oraz ich waga, będą wynikać z przeprowadzonej oceny zadania.

Kluczowe elementy relokacji

  • czas realizacji projektu – powinien zostać opracowany z dużym wyprzedzeniem. Na czas realizacji projektu na wpływ wiele czynników w tym między innymi: skala trudności przeprowadzenia relokacji, warunki logistyczne danego obszaru, praca w określonych godzinach, uwarunkowania dostępu, bezpieczeństwo relokowanych urządzeń i pracowników itp.
  • ocena warunków terenowo-logistycznych – to niezwykle istotny czynnik organizacyjny. Firma zajmująca się relokacją musi odpowiednio przygotować i zabezpieczyć trasy przemieszczania. Warto tutaj wiedzieć, że zastany stan ma również wpływ na cenę i czas realizacji przedsięwzięcia. Na co należy zwrócić uwagę? Przede wszystkim na fizyczne możliwości przejazdów, a więc na szerokość i wysokość pomieszczeń, wytrzymałość posadzki, a także na warunki terenowe panujące na zewnątrz.
  • stan przygotowania technicznego w nowej lokalizacji – duży zakres całego projektu może stanowić podłączenie danego urządzenia do tzw. mediów zasilających. Istniejące instalacje powinny być sprawdzone pod względem wymagań nowego parku maszynowego. Instalacje mediowe budowane na nowo, to zdecydowanie pewność sprawności, a także możliwość rozbudowy i uproszczone serwisowanie.
  • rozplanowanie nowego rozmieszczenia urządzeń – obowiązkiem takiego planu jest uwzględnienie uwarunkowań infrastruktury, organizacji logistycznej, rozmiarów urządzeń i uwarunkowań procesów technologicznych. Nowe rozplanowywanie niesie za sobą wiele korzyści.
  • specyfika przedmiotowa i lokalizacyjna przenoszonej technologii – decydując się na konkretnego wykonawcę, warto wziąć pod uwagę jego potencjał ekonomiczny, techniczny i organizacyjny, a także doświadczenie w określonej lokalizacji. Instalowanie fabryk będzie się różnych w poszczególnych krajach. Aktualnie, rynek dostawców usługi relokacyjnej tworzą firmy zarówno małe, średnie jak i takie dla których naprawdę duża skala zadania nie stanowi jakiejkolwiek bariery.
  • wstępna kalkulacja i przygotowanie budżetu – kalkulacja budżetowa przedsięwzięcia nie będzie dla inwestora trudnym zadaniem, jeśli będziemy mieć do czynienia z relokacją pojedynczych urządzeń lub niewielkich obszarów produkcji. Przemawia za tym między innymi niewielka skala planowanej operacji oraz doświadczenie wykonanych w przeszłości zadań. Zdecydowanie większym wyzwaniem będzie opracowanie budżetu bardzo dużego projektu kompleksowej relokacji całego zakładu.

 

Po wyborze odpowiedniego wykonawcy, należy rozpocząć wspólne działanie i przeprowadzić audyt w celu sporządzenia szczegółowego harmonogramu realizacji określonego projektu. Relokacja maszyn wymaga od inwestora bardzo przygotowania, zarówno organizacyjnego jak i planistycznego. Oprócz tego, pozostaje jeszcze cały proces fizycznego transferu, a także ponownego uruchomienia. Relokację maszyn, urządzeń lub linii produkcyjnych, warto zlecać profesjonalistom, którzy w skuteczny i bezpieczny sposób zadbają o każdy szczegół przedsięwzięcia.

Założyciel firmy B8 Group
Damian Pabijańczyk

Założyciel firmy B8 Group. Wykwalifikowany inżynier z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu projektami i doradztwie inżynierskim.

Podobne wpisy