Co to jest i jak działa agencja pracy tymczasowej?

Co to jest i jak działa agencja pracy tymczasowej?
W artykule przeczytasz

Firmy na rynku nie zawsze poszukują pracowników na stałe. Czasem specjaliści potrzebni są do realizacji określonego projektu lub tylko w okresie wytężonej produkcji. Z kolei pracownicy z wielu względów także mogą preferować zatrudnienie tymczasowe. Wtedy działowi HR z pomocą może przyjść agencja pracy tymczasowej, która odpowiada na potrzeby pracodawców i pracowników. Tylko jak dokładnie działają agencje pracy tymczasowej?

Agencja pracy tymczasowej – co to jest? Definicja

Agencja pracy tymczasowej to podmiot, który pełni funkcję pośrednika w procesie zatrudniania w oparciu o umowę na czas określony. Z perspektywy pracodawców oraz pracowników współpraca z taką firmą może być pożyteczna z wielu względów – o czym więcej piszemy w dalszej części artykułu.

Do agencji pracy tymczasowej może zwrócić się każdy, kto szuka zatrudnienia na pewien czas. Firma tego typu ma wiele zróżnicowanych ofert – zarówno dla specjalistów, jak i dla osób z małym doświadczeniem zawodowym czy szukających pierwszej pracy. Współpraca z agencją ma niewątpliwe zalety w przypadku poszukiwania zatrudnienia czy pracowników w Polsce, jednak jej doświadczenie i wiedza jeszcze bardziej przydają się za granicą.

Jak funkcjonuje agencja pracy tymczasowej? Zasady działania

Działalność agencji pracy tymczasowej opiera się na trójstronnym stosunku pracy – inaczej trójpodmiotowości. Co to znaczy? Agencja podpisuje z pracownikiem umowę o pracę tymczasową, na podstawie której kieruje go do wykonywania określonej pracy w konkretnej firmie. W zawartej umowie regulowane są wszelkie istotne dla obu stron kwestie: wynagrodzenie, wymiar etatu oraz zakres obowiązków i ponoszonej przez pracownika odpowiedzialności. W umowie określa się również, dla jakiego podmiotu pracownik będzie wykonywał pracę – podmiot ten nazywany jest pracodawcą użytkownikiem.

zasady działania agencji pracy tymczasowej

Jak działają agencje pracy tymczasowej? Podział obowiązków między poszczególnymi podmiotami wygląda następująco:

 • Pracodawcą pracownika tymczasowego jest agencja pracy tymczasowej. W oparciu o podpisaną umowę, kieruje ona pracownika do pracy w innej firmie – pracodawcy użytkownika.
 • Obowiązki pracodawcy spoczywają na agencji pracy tymczasowej. Zaliczają się do nich przede wszystkim czynności związane z zawarciem umowy, wypłatą należnego wynagrodzenia, zgłoszeniem pracownika do ubezpieczenia społecznego oraz odprowadzaniem obowiązkowych składek i podatków.
 • Pracownik tymczasowy świadczy pracę na rzecz pracodawcy użytkownika. To on pełni nadzór nad jej wykonywaniem – przydziela pracownikowi zadania oraz kontroluje, czy są prawidłowo realizowane.

Przepisy regulujące działalność agencji pracy tymczasowych

Zasady dotyczące zatrudniania pracowników tymczasowych są określane przez polskie prawo. Szczegółowe przepisy zostały zawarte w ustawie z dnia 9 lipca 2003 roku o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Jak napisano w art. 1, ustawa reguluje zasady zatrudniania pracowników tymczasowych przez pracodawcę będącego agencją pracy tymczasowej oraz zasady kierowania tych pracowników i osób niebędących pracownikami agencji pracy tymczasowej do wykonywania pracy tymczasowej na rzecz pracodawcy użytkownika.

W ustawie możemy znaleźć:

 • definicje pracodawcy użytkownika oraz pracownika tymczasowego,
 • zasady zatrudniania pracowników tymczasowych oraz kierowania ich do wykonywania pracy,
 • informacje, jakie muszą zostać uzgodnione na piśmie podczas zawierania umowy między agencją pracy tymczasowej a pracownikiem tymczasowym,
 • prawa i obowiązki pracodawcy użytkownika oraz pracownika tymczasowego,
 • możliwe kary dla pracodawców użytkowników oraz podmiotów działających w jego imieniu za łamanie przepisów.

Co bardzo istotne, pracodawca użytkownik ma możliwość zatrudnienia pracownika tymczasowego wyłącznie w sytuacji, w której zostają spełnione określone kryteria. Jak możemy przeczytać w art. 20, agencja pracy tymczasowej może skierować danego pracownika tymczasowego do wykonywania pracy tymczasowej na rzecz jednego pracodawcy użytkownika przez okres nieprzekraczający łącznie 18 miesięcy w okresie obejmującym 36 kolejnych miesięcy. Jeśli więc praca nie ma charakteru sezonowego, okresowego lub doraźnego, pracodawcy pozostaje zatrudnianie pracowników na stałe.

kobieta tłumaczy, jak działa agencja pracy tymczasowej

Jak działa agencja pracy tymczasowej? Zalety dla pracodawcy i pracownika

Korzystanie z usług agencji pracy tymczasowej niesie ze sobą liczne korzyści zarówno dla pracodawcy, jak i pracownika. Wśród zalet dla pracodawcy wymienia się:

 • możliwość szybkiego pozyskania pracownika i uzupełnienia braków kadrowych – agencja w krótkim czasie jest w stanie zapewnić pracowników na przykład w przypadku częstych rotacji czy do firm działających w branżach sezonowych;
 • uproszczenie procedur kadrowo-administracyjnych – wszelkie obowiązki administracyjne, kadrowe i płacowe spoczywają na agencji, która podpisuje umowę z pracownikiem;
 • łatwiejsze zatrudnianie pracowników zagranicznych – korzystanie z usług agencji pozwala na odciążenie wewnętrznych działów HR, zapewniając wsparcie w dopełnieniu formalności związanych z legalizacją pobytu i zatrudnienia.

Natomiast z perspektywy pracownika najważniejsze zalety płynące ze współpracy z agencją pracy tymczasowej to możliwość:

 • znalezienia zatrudnienia w krótkim czasie,
 • dostosowania godzin pracy do własnych potrzeb (na przykład planu zajęć na studiach),
 • zdobycia pierwszej pracy bez konieczności posiadania doświadczenia,
 • znalezienia dodatkowej pracy.

Ponadto w niektórych firmach, po zakończeniu umowy wiążącej pracownika z agencją, istnieje możliwość zdobycia stałego zatrudnienia. Z kolei w przypadku poszukiwania pracy na terenie innego kraju, agencja pracy za granicą gwarantuje pracownikowi zakwaterowanie, transport oraz pomoc w dopełnieniu formalności.

Bartłomiej Pająk

Dyrektor Zarządzający B8 Recruitment- jednej ze spółek grupy kapitałowej B8 Group. Od 16 lat związany z doradztwem oraz zarządzaniem i rozwojem zespołów. Od 9 lat aktywny praktyk związany z branżą HR. Czuje się w niej jak ryba w wodzie rozwiązując problemy swoich klientów, podnosząc efektywność operacyjną partnerów.

Doświadczony współpracą z największymi polskimi pracodawcami, świadcząc różnorodne usługi z zakresu HR.

Podobne wpisy