Nielegalne zatrudnienie cudzoziemca – jakie są kary?

W artykule przeczytasz

Rozwój korzystnych warunków na polskim rynku pracy przyciąga coraz więcej kandydatów z zagranicy. Atrakcyjna forma zatrudnienia, uproszczone procedury administracyjne oraz szeroki wybór stanowisk zachęcają obywateli takich krajów jak Armenia, Białoruś, Gruzja, Mołdawia czy Ukraina do przyjazdu do Polski. Niestety mimo łatwiejszego procesu rekrutacji, interpretacja przepisów nadal przysparza przedsiębiorcom wiele trudności. Nieprzestrzeganie procedur, nawet nieświadome, może wiązać się z poważnymi konsekwencjami dla pracownika, jak i pracodawcy. W artykule przeczytasz, jakie grożą kary za zatrudnienie cudzoziemca bez zezwolenia oraz co zrobić, żeby ich uniknąć.

Co oznacza nielegalne zatrudnienie cudzoziemca?

Nie zawsze nielegalne zatrudnienie cudzoziemca wiąże się ze świadomym postępowaniem. Obowiązujące w Polsce przepisy zmieniają się dynamicznie, co sprawia, że pracodawcy często gubią się w procedurach. Niedopełnienie prawnych obowiązków może skutkować wieloma niekorzystnymi konsekwencjami, nie tylko w formie grzywny.

Kiedy zatem możemy mówić o nielegalnym zatrudnieniu cudzoziemca? Takie okoliczności zachodzą, gdy:

  • pracownik nie posiada ważnego dokumentu potwierdzającego jego pobyt na terytorium Polski (wiza, karta pobytu lub ruch bezwizowy),
  • podstawa pobytu pracownika wyklucza wykonywanie pracy (np. gdy posiada tylko wizę turystyczną),
  • cudzoziemiec wykonuje pracę bez wymaganego pozwolenia,
  • pracownik podjął pracę na innym stanowisku lub na innych warunkach niż te określone w zezwoleniu,
  • nie została zawarta pisemna umowa o pracę lub umowa cywilnoprawna pomiędzy pracownikiem a pracodawcą.

Jednym z najczęstszych przykładów jest powierzenie pracy cudzoziemcowi, którego wiza uprawniająca do zatrudnienia straciła ważność. Kontrolę prawidłowego zatrudnienia pracownika może przeprowadzić Straż Graniczna lub Państwowa Inspekcja Pracy.

Co grozi za nielegalne zatrudnienie cudzoziemca?

Kara za nielegalne zatrudnienie cudzoziemca grozi nie tylko pracodawcom, ale również pracownikom. Oprócz konsekwencji pieniężnych obie strony mogą ucierpieć pod względem zawodowym. Niestety w sytuacji nieświadomego popełnia błędu, przedsiębiorca również zostanie objęty sankcjami.

W przypadku pracodawcy oprócz grzywny, za nielegalne zatrudnienie cudzoziemca, może mieć on w przyszłości problem z ponownym przyjęciem obcokrajowców. Jest to szczególnie uciążliwe dla przedstawicieli firm, którzy swój zespół opierają głównie na pracownikach np. z Ukrainy. Przy ponownym wykroczeniu pracodawca może nawet utracić prawo do prowadzenia działalności. W najostrzejszych przypadkach, kiedy nielegalne powierzanie pracy cudzoziemcom jest uporczywe lub obejmuje warunki szczególnego wykorzystywania, grozi kara ograniczenia bądź pozbawienia wolności do 3 lat.

Cudzoziemiec oprócz kary pieniężnej może zostać zobowiązany do powrotu na terytorium swojego kraju lub otrzymać zakaz ponownego wjazdu do Polski (oraz innych państw obszaru Schengen) na okres od 1 roku do 3 lat. Gdy nielegalne zatrudnienie pracownika poskutkuje deportacją, to pracodawca pokrywa koszty z nią związane.

Jak zatrudnić i zarejestrować pracownika z Ukrainy, unikając powyższych kar? Warto upewnić się, że składane powiadomienie zawiera wszystkie potrzebne informacje i załączniki, a podstawa pobytowa naszego kandydata jest aktualna. Jeśli chcesz zdjąć z siebie ciężar tej odpowiedzialności, warto rozważyć skorzystanie z usług firm legalizujących pobyt i pracę cudzoziemców, która pomoże Ci w dopełnieniu wszystkich formalności.

Ile wynosi kara za nielegalne zatrudnienie cudzoziemca?

Pracodawca, który nielegalnie zatrudnia cudzoziemca, podlega karze grzywny od 1000 zł do nawet 30 000 zł. To jaka będzie ostateczna wysokość kwoty, zależy od okoliczności i sytuacji, w której znalazły się obie strony.

Podane widełki cenowe wyglądają inaczej w przypadku świadomego wprowadzania obcokrajowca w błąd. W sytuacji, gdy przedsiębiorca wykorzystuje zależność służbową lub niezdolność do należytego pojmowania, granice kary zaczynają się od 3000 zł do 30 000 zł.

Nielegalne zatrudnianie cudzoziemców – podsumowanie

Oprócz skutków finansowych, kara za nielegalne zatrudnienie cudzoziemca, może poważnie odbić się na Twojej firmie i jej wizerunku. Nawet w sytuacji nieświadomej pomyłki, jesteś zobowiązany do poniesienia konsekwencji. Mimo ułatwionych procesów administracyjnych podczas składania oświadczeń wciąż istnieje możliwość błędu. Dlatego w takich przypadkach warto zaufać ekspertom w dziedzinie rekrutacji cudzoziemców. Usługi pracy tymczasowej lub outsourcingu zwolnią Cię z obowiązku dopełnienia formalności takich jak: zawarcie umowy z pracownikiem, rozliczenie wynagrodzenia, należności ZUS i dokumentacja w urzędzie skarbowym. Jeśli myślisz o zatrudnieniu cudzoziemców, zajrzyj na naszą zakładkę Dla pracodawcy, chętnie pomożemy Ci w całym procesie.

Bartłomiej Pająk

Dyrektor Zarządzający B8 Recruitment- jednej ze spółek grupy kapitałowej B8 Group. Od 16 lat związany z doradztwem oraz zarządzaniem i rozwojem zespołów. Od 9 lat aktywny praktyk związany z branżą HR. Czuje się w niej jak ryba w wodzie rozwiązując problemy swoich klientów, podnosząc efektywność operacyjną partnerów.

Doświadczony współpracą z największymi polskimi pracodawcami, świadcząc różnorodne usługi z zakresu HR.

Podobne wpisy