Co to jest i na czym polega outsourcing?

W artykule przeczytasz

Wraz z rozwojem przedsiębiorstw na polskim rynku pracy, rośnie zapotrzebowanie na zatrudnianie nowych pracowników. Pracodawcy szukają różnych rozwiązań, które pomogą im zoptymalizować koszty prowadzonej działalności oraz pomogą z kwestiami prawnymi czy urzędowymi. Szczególnie w przypadku rekrutacji, która wiąże się z długimi procesami, pożądane stają się zewnętrzne współprace. Jedną z takich opcji jest outsourcing pracowniczy. Nie tylko pomaga przedsiębiorcom w zakresie kadrowym, ale również ograniczy koszta związane z zatrudnianiem nowych osób. Co to jest i na czym polega outsourcing pracowniczy, dowiesz się w poniższym artykule.

Co to jest outsourcing?

Definicja outsourcingu pracowniczego, nie występuje w żadnym dotychczasowym akcie prawnym. Określenie to wzięło swoją genezę z języka angielskiego outside-resource-using, które oznacza wyodrębnienie części zadań z obowiązków przedsiębiorstwa, na rzecz współpracy z firmą zewnętrzną. Dzięki temu zmniejszone zostają wydatki, a pracodawcy mogą skupić się na swojej głównej działalności. Outsourcing  polega na przekazaniu zadań innemu podmiotowi, który świadczy usługi w danym zakresie. Często związany jest on z takimi branżami jak: administracja, IT, audyty czy księgowość. Przedsiębiorcy często szukają za pomocą takich organizacji również pracowników produkcyjnych czy tych na stanowiska logistyczne. Jest to korzystna współpraca dla pracodawców, którzy nie chcą ponosić dodatkowych kosztów związanych z rekrutacją nowych osób do swojego zespołu.

Główne zadania outsourcingu procesu?

Wiemy już, co to jest outsourcing procesu i na czym polega jego działanie, dlatego kolejnym punktem jest wyjaśnienie jego głównych zadań. Pracodawca decydujący się na skorzystanie z usług firmy zewnętrznej zostaje zwolniony z wielu obowiązków związanych z księgowością, rekrutacją oraz dodatkowymi opłatami.

Do podstawowych funkcji outsourcingu pracowniczego należy:

 • przeprowadzenie procesu rekrutacji;
 • podpisanie umowy z pracownikiem;
 • kontrola legalności oraz nadzór nad zatrudnionymi osobami;
 • wypłacanie wynagrodzenia;
 • rozliczanie podatków oraz składek ZUS;
 • szkolenia BHP dla pracowników;
 • opłata dodatkowych świadczeń.

Czym się różni agencja pracy tymczasowej od outsourcingu?

Mimo wielu podobieństw outsourcingu procesu, do działań agencji pracy tymczasowej, nie są to równoznaczne pojęcia. Decydując się na zatrudnienie krótkookresowe, najpierw należy zaznajomić się z definicjami obu tych form. Czym różni się agencja pracy tymczasowej od outsourcingu procesu? Jedna z najważniejszych odmienności to kwestia prawna. Działalność agencji określona została w ustawie z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (dalej: „UPT”), która nakreśla definicję obowiązków, zadań i charakteru funkcjonowania organizacji. W wymienionym dokumencie dowiadujemy się, że praca tymczasowa ma formę sezonową, okresową lub doraźną, a obowiązki pracownika nie mogą być wykonane terminowo przez osoby zatrudnione w danym przedsiębiorstwie. W przypadku outsourcingu pracowniczego nie istnieje, żaden akt prawny, regulujący jego działalności.

Ważną kwestią jest również okres zatrudniania pracowników. W przypadku pracy tymczasowej możliwe jest podjęcie obowiązków przez 18 miesięcy w ciągu 3 lat lub nieprzerwanie 36 miesięcy w przypadku zastępowania nieobecnego pracownika. Outsourcing pracowniczy natomiast nie jest ograniczony przez żadne ramy czasowe. Różnice można zauważyć również w kwestii wynagrodzenia. Za pracę tymczasową wypłacana jest kwota odpowiednia do pozostałych pracowników zatrudnionych w firmie na tym samym stanowisku. Z kolei w przypadku outsourcingu, istnieje pełna dowolność w ustaleniu wypłaty dla osób zatrudnionych.

Przykłady zastosowania outsourcingu procesu

Outsourcing procesu nie jest jednoznaczny z działalnością na podstawie umowy zlecenie. W przypadku outsourcingu procesu od podmiotu zewnętrznego zachowujemy współpracę między dwoma firmami, a nie konkretnymi jednostkami. Jest to obecnie jeden z najczęstszych rozwiązań dla różnych przedsiębiorstw, nie tylko tych szukających pracowników produkcyjnych. Przykłady, w których wykorzystywany jest outsourcing procesu to między innymi zatrudnienie:

 • specjalistów na stanowiska IT, kiedy potrzebna jest kontrola aktualnych działań lub ich całkowita zmiana;
 • pracowników z branży kadr i płac, którzy mogą pomóc zredukować koszty przedsiębiorstwa;
 • specjalistów do spraw księgowości, którzy wprowadzą najaktualniejsze informacje ze swojej dziedziny;
 • strategów, w celu zrestrukturyzowania przedsiębiorstwa i rozwoju jego dalszych działań;
 • handlowców, do np. telefonicznej obsługi klienta.

Inne branże, które również często korzystają z pomocy outsourcingu pracowniczego to np.: sektor podatkowy, zaopatrzeniowy, szkoleniowy, administracyjny czy marketingowy.

Bartłomiej Pająk

Dyrektor Zarządzający B8 Recruitment- jednej ze spółek grupy kapitałowej B8 Group. Od 16 lat związany z doradztwem oraz zarządzaniem i rozwojem zespołów. Od 9 lat aktywny praktyk związany z branżą HR. Czuje się w niej jak ryba w wodzie rozwiązując problemy swoich klientów, podnosząc efektywność operacyjną partnerów.

Doświadczony współpracą z największymi polskimi pracodawcami, świadcząc różnorodne usługi z zakresu HR.

Podobne wpisy