Jak zatrudnić i zarejestrować pracownika z Ukrainy? Aktualne procedury

W artykule przeczytasz

W wielu branżach na polskim rynku zaczyna brakować “rąk do pracy”. Szereg przedstawicieli zawodów budowlanych, produkcyjnych czy nawet lekarskich wyjeżdża poza granice kraju, aby tam rozwijać swoją karierę. W związku z tym przedsiębiorcy poszukują pomocy wśród obcokrajowców. Zatrudnienie pracownika z Ukrainy wiąże się z łatwiejszymi procedurami i mniejszymi kosztami. Zobacz, jak aktualnie wygląda cały proces rekrutacji.

Jak legalnie zatrudnić i zarejestrować pracownika z Ukrainy?

Szukanie alternatywnych rozwiązań w rekrutacji to popularny temat wśród pracodawców. Spadający poziom bezrobocia zwiększa popyt na inwestowanie w cudzoziemców. Przedsiębiorcy często zastanawiają się, jak legalnie zatrudnić pracownika z Ukrainy oraz jak z łatwością przebrnąć przez cały proces. Co powinieneś zatem wiedzieć przed podjęciem takiej decyzji?

Przede wszystkim proces zatrudnienia obywatela Ukrainy należy rozpocząć od sprawdzenia legalności jego pobytu w Polsce. Jeśli dokumenty potwierdzają taki stan rzeczy, możesz przejść do drugiego kroku, czyli złożenia oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do urzędu w miejscowości, w której znajduje się siedziba Twojej firmy.

W Polsce możesz zatrudnić obywatela Ukrainy, który przebywa legalnie w Polsce i ma ważny tytuł pobytowy lub przybył legalnie na terytorium Polski w okresie od 24 lutego 2022 roku z terenu Ukrainy i deklaruje zamiar pozostania w Polsce. Możesz przyjąć pracownika na podstawie umowy o pracę, umowy regulującej pełnienie funkcji w zarządach osób prawnych lub umowy cywilnoprawnej.

Urząd pracy zajmuje się oświadczeniem, wpisując je do ewidencji nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania dokumentu. Ważne jest, aby złożyć kompletne pismo, niezawierające błędów, żeby nie doprowadzić do przeprowadzania dodatkowego postępowania. Gdy oświadczenie o zatrudnieniu obywatela Ukrainy jest gotowe, możesz przejść do następnego kroku. Podpisujesz umowę oraz przedstawiasz jej treść w sposób zrozumiały dla kandydata. Przyjętego pracownika musisz zgłosić do wymaganych prawnie ubezpieczeń społecznych i objąć wszelkimi przepisami.

Wpis do ewidencji oświadczeń pozwala na zatrudnienie:

 • cudzoziemca z obywatelstwem Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji lub Ukrainy,
 • do pracy, z wyłączeniem prac sezonowych (wtedy trzeba uzyskać zezwolenie),
 • na okres zatrudnienia cudzoziemca nieprzekraczający 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy.

Jeśli chcesz zatrudnić Ukraińca (lub obywatela Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji), który:

 • w ciągu ostatnich 12 miesięcy przepracował w Polsce 180 dni na podstawie zaświadczenia z urzędu pracy,
 • będzie u Ciebie pracował dłużej niż przez 180 dni w ciągu roku,

musisz udać się do urzędu wojewódzkiego, aby wyrobić zezwolenie na pracę typu A. Wtedy Twój pracownik będzie mógł wyrobić wizę roczną i przyjechać do pracy.

Zatrudnienie pracownika z Ukrainy – aktualna procedura i składanie wniosku

Aby legalnie zatrudnić pracownika z Ukrainy, w oświadczeniu musisz umieścić wszystkie potrzebne informacje. Co powinieneś zawrzeć w dokumencie, oprócz danych osobowych zatrudnianego oraz danych ewidencyjnych pracodawcy? Są to takie informacje, jak:

 • stanowisko lub rodzaj pracy, jaką będzie wykonywał cudzoziemiec,
 • nazwa i kod zawodu, jaki będzie wykonywał cudzoziemiec,
 • symbol PKD i opis działalności gospodarczej podmiotu zlecającego pracę,
 • miejsce wykonywania pracy przez pracownika z Ukrainy,
 • rodzaj umowy, na podstawie której cudzoziemiec może podjąć pracę,
 • wymiar czasu pracy,
 • wysokość wynagrodzenia brutto.

Do oświadczenia o powierzeniu pracy powinny zostać dołączone niezbędne załączniki:

 • skan oświadczenia o niekaralności,
 • aktualny odpis z KRS,
 • skan dowodu osobistego lub innego ważnego dokumentu należącego do cudzoziemca,
 • dowód wpłaty wpisowego w kwocie 30 zł.

Warto pomóc pracownikowi z dodatkowymi czynnościami obejmującymi zameldowanie, wybór przychodni i lekarza rodzinnego czy założenie konta bankowego.

Jaki jest koszt zatrudnienia pracownika z Ukrainy?

Na koszt zatrudnienia pracownika z Ukrainy składa się opłata za złożenie oświadczenia do urzędu w kwocie 30 zł. Możliwe jest również wysłanie pisma drogą elektroniczną i listową.

Minimalne wynagrodzenie za pracę dla zatrudnionego obywatela Ukrainy w Polsce na etacie od 1 stycznia 2023 roku wynosi 3490 zł brutto. Natomiast stawka godzinowa to kwota 22,80 zł brutto. Kolejna zmiana płacy minimalnej planowana jest na 1 lipca 2023 roku, wówczas wynosić ona będzie 3600 zł brutto, a w przypadku stawki godzinowej – 23,50 zł brutto.

Zatrudniając obcokrajowców, musisz pamiętać o wszystkich niezbędnych dokumentach i formalnościach związanych z ich pobytem w Polsce. Jeśli nie jesteś w stanie zorganizować tego samodzielnie, warto skorzystać z usług profesjonalnej firmy zewnętrznej świadczącej outsourcing pracowniczy. W ten sposób pracodawca zwalnia się z obowiązków, obejmujących m.in.

 • znalezienie odpowiedniego kandydata,
 • kwestie formalne tzn. zawarcie umowy z pracownikiem, rozliczenie wynagrodzenia, należności ZUS i dokumentacja w urzędzie skarbowym.

Pamiętajmy jednak, że outsourcing pracowniczy a agencja pracy tymczasowej to dwie różne dziedziny. Skorzystanie z pierwszej usługi, jaką jest outsourcing – oznacza podpisanie umowy między trzema podmiotami: agencją, pracownikiem oraz usługobiorcą (pracodawcą). W tym przypadku pracownik może zostać zatrudniony na dłuższy okres niż w pracy tymczasowej. Wybierając firmę outsourcingu pracowniczego, zyskujesz sporo czasu, ponieważ przejmuje ona część obowiązków związanych z zatrudnianiem obcokrajowców.

Jakie obowiązki ma pracodawca, zatrudniając pracownika z Ukrainy w Polsce?

Zatrudnienie obywatela Ukrainy w Polsce nakłada na pracodawców określone obowiązki, takie jak:

 • wypłacanie pracownikowi wynagrodzenia nie mniejszego niż płaca minimalna lub minimalna stawka godzinowa,
 • zawarcie z obywatelem Ukrainy umowy pisemnej, która uwzględnia warunki zawarte w zawiadomieniu złożonym do urzędu pracy,
 • przedstawienie tłumaczenia umowy na język dla niego zrozumiały przed podpisaniem umowy,
 • zgłoszenie pracownika do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego w ciągu 7 dni od dnia podjęcia przez niego pracy.

Dzięki zgłoszeniu pracownika do ubezpieczeń społecznych ZUS ma on prawo do:

 • świadczeń w razie choroby bądź wypadku przy pracy,
 • świadczeń z tytułu macierzyństwa,
 • bezpłatnego korzystania ze służby zdrowia (nie dotyczy umów o dzieło).

Czy zatem zatrudnienie obywateli z Ukrainy przyniesie korzyści pracodawcy? Oprócz wyjątkowego zaangażowania w pracę, pracownicy z Ukrainy często posiadają wysokie kwalifikacje. Dodatkowo cechuje ich lojalność, pracowitość i solidność w wykonywaniu powierzonych zadań. Obywatele Ukrainy mają świadomość, że im więcej zleceń zrealizują, tym szybciej rozwiną swoje kompetencje i umiejętności. Jeśli więc myślisz o zatrudnieniu obywatela z Ukrainy, który rzetelnie wykonuje swoją pracę, koniecznie zapoznaj się z naszą ofertą.

Bartłomiej Pająk

Dyrektor Zarządzający B8 Recruitment- jednej ze spółek grupy kapitałowej B8 Group. Od 16 lat związany z doradztwem oraz zarządzaniem i rozwojem zespołów. Od 9 lat aktywny praktyk związany z branżą HR. Czuje się w niej jak ryba w wodzie rozwiązując problemy swoich klientów, podnosząc efektywność operacyjną partnerów.

Doświadczony współpracą z największymi polskimi pracodawcami, świadcząc różnorodne usługi z zakresu HR.

Podobne wpisy