Jak zatrudnić i zarejestrować pracownika z Ukrainy? Aktualne procedury

W artykule przeczytasz

W wielu branżach na polskim rynku zaczyna brakować “rąk do pracy”. Szereg przedstawicieli zawodów budowlanych, produkcyjnych czy nawet lekarskich wyjeżdża poza granice kraju, aby tam rozwijać swoją karierę. W związku z tym przedsiębiorcy poszukują pomocy wśród obcokrajowców. Zatrudnienie pracownika z Ukrainy wiąże się z łatwiejszymi procedurami i mniejszymi kosztami. Zobacz, jak aktualnie wygląda cały proces rekrutacji.

Jak legalnie zatrudnić i zarejestrować pracownika z Ukrainy?

Szukanie alternatywnych rozwiązań w rekrutacji to popularny temat wśród pracodawców. Spadający poziom bezrobocia zwiększa popyt na inwestowanie w cudzoziemców. Przedsiębiorcy często zastanawiają się, jak legalnie zatrudnić pracownika z Ukrainy oraz jak z łatwością przebrnąć przez cały proces. Co powinieneś zatem wiedzieć przed podjęciem takiej decyzji?

Przede wszystkim proces zatrudnienia obywatela Ukrainy należy rozpocząć od sprawdzenia legalności jego pobytu w Polsce. Jeśli dokumenty potwierdzają taki stan rzeczy, możesz przejść do zatrudnienia. Następnie należy złożyć powiadomienie o powierzeniu wykonywania pracy obywatelowi Ukrainy.

W Polsce możesz zatrudnić obywatela Ukrainy, który przebywa legalnie w Polsce i ma ważny tytuł pobytowy lub przybył legalnie na terytorium Polski w okresie od 24 lutego 2022 roku z terenu Ukrainy i deklaruje zamiar pozostania w Polsce. Możesz przyjąć pracownika na podstawie umowy o pracę, umowy regulującej pełnienie funkcji w zarządach osób prawnych lub umowy cywilnoprawnej.

Zatrudnienie pracownika z Ukrainy – aktualna procedura i składanie wniosku

Aby legalnie zatrudnić pracownika z Ukrainy, w powiadomieniu musisz umieścić wszystkie potrzebne informacje. Co powinieneś zawrzeć w dokumencie, oprócz danych osobowych zatrudnianego oraz danych ewidencyjnych pracodawcy? Są to takie informacje, jak:

 • stanowisko lub rodzaj pracy, jaką będzie wykonywał cudzoziemiec,
 • nazwa i kod zawodu, jaki będzie wykonywał cudzoziemiec,
 • symbol PKD i opis działalności gospodarczej podmiotu zlecającego pracę,
 • miejsce wykonywania pracy przez pracownika z Ukrainy,
 • rodzaj umowy, na podstawie której cudzoziemiec może podjąć pracę,
 • wymiar czasu pracy,
 • wysokość wynagrodzenia brutto.

Warto pomóc pracownikowi z dodatkowymi czynnościami obejmującymi zameldowanie, wybór przychodni i lekarza rodzinnego czy założenie konta bankowego.

Jaki jest koszt zatrudnienia pracownika z Ukrainy?

Na koszt zatrudnienia pracownika z Ukrainy składa się jedynie jego wynagrodzenie, obecnie nie ma konieczności ponoszenia dodatkowych opłat administracyjnych.

Minimalne wynagrodzenie za pracę dla zatrudnionego obywatela Ukrainy w Polsce na etacie od 1 stycznia 2024 roku wynosi 4242 zł brutto. Natomiast stawka godzinowa to kwota 27,70 zł brutto. Kolejna zmiana płacy minimalnej planowana jest na 1 lipca 2024 roku, wówczas wynosić ona będzie 4300 zł brutto, a w przypadku stawki godzinowej – 28,10 zł brutto.

Zatrudniając obcokrajowców, musisz pamiętać o wszystkich niezbędnych dokumentach i formalnościach związanych z ich pobytem w Polsce. Jeśli nie jesteś w stanie zorganizować tego samodzielnie, warto skorzystać z usług profesjonalnej firmy zewnętrznej świadczącej usługi rekrutacyjne. W ten sposób pracodawca zwalnia się z obowiązków, obejmujących m.in.

 • znalezienie odpowiedniego kandydata,
 • kwestie formalne tzn. zawarcie umowy z pracownikiem, rozliczenie wynagrodzenia, należności ZUS i dokumentacja w urzędzie skarbowym.

Jakie obowiązki ma pracodawca, zatrudniając pracownika z Ukrainy w Polsce?

Zatrudnienie obywatela Ukrainy w Polsce nakłada na pracodawców określone obowiązki, takie jak:

 • wypłacanie pracownikowi wynagrodzenia nie mniejszego niż płaca minimalna lub minimalna stawka godzinowa,
 • zawarcie z obywatelem Ukrainy umowy pisemnej, która uwzględnia warunki zawarte w zawiadomieniu złożonym do urzędu pracy,
 • przedstawienie tłumaczenia umowy na język dla niego zrozumiały przed podpisaniem umowy,
 • zgłoszenie pracownika do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego w ciągu 7 dni od dnia podjęcia przez niego pracy.

Dzięki zgłoszeniu pracownika do ubezpieczeń społecznych ZUS ma on prawo do:

 • świadczeń w razie choroby bądź wypadku przy pracy,
 • świadczeń z tytułu macierzyństwa,
 • bezpłatnego korzystania ze służby zdrowia (nie dotyczy umów o dzieło).
Bartłomiej Pająk

Dyrektor Zarządzający B8 Recruitment- jednej ze spółek grupy kapitałowej B8 Group. Od 16 lat związany z doradztwem oraz zarządzaniem i rozwojem zespołów. Od 9 lat aktywny praktyk związany z branżą HR. Czuje się w niej jak ryba w wodzie rozwiązując problemy swoich klientów, podnosząc efektywność operacyjną partnerów.

Doświadczony współpracą z największymi polskimi pracodawcami, świadcząc różnorodne usługi z zakresu HR.

Podobne wpisy