Oświadczenie o powierzeniu pracy cudzoziemcowi – co warto wiedzieć?

W artykule przeczytasz

Polscy przedsiębiorcy coraz chętniej szukają zagranicznych pracowników, szczególnie tych z pobliskich rejonów Europy Wschodniej. Wypełnianie potrzebnych dokumentów związanych z umowami etatowymi nie wiąże się już z długimi i mozolnymi procedurami. Nowe przepisy gwarantują lepsze warunki pracy oraz większą ochronę zatrudnienia nie tylko pracownikom, ale również pracodawcom. Myślisz o przyjęciu do swojej firmy obywatela Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii lub Ukrainy? W artykule podpowiadamy jak wypełnić oświadczenie o zamiarze zatrudnienia cudzoziemca.

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi – co to jest?

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi to dokument, który daje obywatelom Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii oraz Ukrainy, możliwość legalnej pracy w Polsce. Dzięki takiemu ułatwieniu, pracodawcy coraz chętniej poszukują pracowników z zagranicy. Uproszczona procedura administracyjna zwalnia obie strony ze skomplikowanego procesu zatrudniania.

Jeśli myślisz o przyjęciu obywateli z Europy Wschodniej do swojej firmy, ale nie masz czasu na długą rekrutację oraz załatwianie dokumentów, skorzystaj z usług firmy zewnętrznej, która wprowadzi Cię w outsourcing pracowniczy. Takie rozwiązanie sprawi, że nie będziesz martwił się formalnościami takimi jak: zawarcie umowy z pracownikiem, rozliczenie wynagrodzenia, należnościami ZUS i dokumentacją w urzędzie skarbowym.

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi – przepisy

Nowe przepisy pomogły pracodawcom odpowiedzieć na pytanie, jak zatrudnić i zarejestrować pracownika z Ukrainy. Cała procedura składania wniosku przyspieszyła nie tylko legalne nawiązanie współpracy dla obcokrajowców, ale także zwolniła ich z konieczności przeprowadzenia testu rynku pracy. Od dnia 29 stycznia 2022 roku nastąpiła nowelizacja ustawy, która wprowadziła istotne zmiany w procesie powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi. Co przyniosły nowe przepisy i jak aktualnie wyglądają warunki współpracy:

 • pracodawca zobowiązany jest wyrównać kwoty wynagrodzeń, to znaczy, że cudzoziemcowi należy się wypłata porównywalna do tej oferowane polskiemu pracownikowi (na tym samym stanowisku),
 • wynagrodzenie nie może być niższe niż płaca minimalna w danym roku (od 1 stycznia 2023 roku wynosi 3490 zł brutto),
 • dzień rozpoczęcia pracy przez cudzoziemca musi nastąpić nie później niż 6 miesięcy od daty złożenia wniosku,
 • w ciągu 7 dni pracodawca ma obowiązek poinformować PUP o rozpoczęciu pracy przez cudzoziemca oraz zgłosić go do ZUS-u,
 • pracodawca musi podpisać z cudzoziemcem umowę na piśmie oraz przetłumaczyć ją na jego język ojczysty,
 • prace, które będzie wykonywał cudzoziemiec, nie są pracami sezonowymi.

Pamiętaj, że nowe przepisy dotyczą wyłącznie oświadczeń składanych od dnia 29 stycznia 2022 roku. Jeśli złożyłeś dokumenty wcześniej, będą rozpatrywane według starej ustawy.

Oświadczenie o zatrudnieniu cudzoziemca – potrzebne dokumenty

Prawidłowo wypełnione oświadczenie o powierzeniu pracy dla cudzoziemca powinno zawierać takie informacje jak:

 • dane pracodawcy oraz kandydata do pracy,
 • datę rozpoczęcia i okres wykonywanej pracy,
 • typ umowy zawierany pomiędzy pracownikiem a pracodawcą,
 • wysokość wynagrodzenia brutto,
 • rodzaj wykonywanej pracy,
 • miejsce oraz siedzibę wykonywanej pracy,
 • podklasę Polskiej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej.

Dodatkowo do oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi należy dołączyć załączniki takie jak:

 • dowód uiszczenia opłaty za składany wniosek,
 • oświadczenie o niekaralności pracodawcy w związku z okolicznościami wymienionymi w art. 88 ust. 5 pkt 1-6 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
 • dokument potwierdzający tożsamość pracodawcy,
 • kopię wszystkich wypełnionych stron z dokumentu podróży obcokrajowca, dla którego składany jest wniosek.

Jak wypełnić i gdzie złożyć oświadczenie o powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi?

Pismo składane jest przez pracodawcę, który chce zatrudnić pracownika (lub przez jego pośrednika). Zatrudniający musi uzyskać wpis do ewidencji oświadczeń w powiatowym urzędzie pracy, który znajduje się w obszarze siedziby firmy. Pracownik powinien pamiętać o posiadaniu dokumentów potwierdzających prawo do pobytu w naszym kraju, takich jak wiza, ruch bezwizowy lub karta pobytu. Możliwe jest złożenie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi online lub osobiście w urzędzie. W niektórych miastach dostępna jest tylko opcja internetowego wysłania dokumentów, dlatego upewnij się jakie warunki obowiązują w Twoim rejonie.

Wzór dokumentów znajdziesz na portalu biznes.gov.pl, natomiast możliwość złożenia oświadczenia online dostępna jest na praca.gov.pl. W przypadku dostarczenia kompletnych dokumentów, wniosek zostanie rozpatrzony w ciągu 7 dni roboczych.

Ile ważne jest oświadczenie powierzeniu pracy cudzoziemcowi?

Nowe przepisy wprowadziły również zmianę daty ważności oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi. Wcześniej okres obowiązywania dokumentu był ograniczony do 180 dni w ciągu roku, czyli 6 miesięcy. Od dnia 29 stycznia 2022 roku termin ten wydłużył się do 24 miesięcy. Dzięki nowym przepisom dla cudzoziemców, pracownicy z Ukrainy, mogą pozwolić sobie na dłuższe zatrudnienie bez zezwolenia na pracę w Polsce.

Powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi – opłata za oświadczenie

Pracodawca składający oświadczenie o powierzeniu pracy cudzoziemcowi, zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości 100 złotych. W celu dokonania wpisu w ewidencji kwotę należy wpłacić na konto bankowe powiatowego urzędu pracy, w którym przyjęte zostały dokumenty. Pamiętaj, że gdy oświadczenie zostanie zaakceptowane, wpłata nie będzie podlegać zwrotowi.

Bartłomiej Pająk

Dyrektor Zarządzający B8 Recruitment- jednej ze spółek grupy kapitałowej B8 Group. Od 16 lat związany z doradztwem oraz zarządzaniem i rozwojem zespołów. Od 9 lat aktywny praktyk związany z branżą HR. Czuje się w niej jak ryba w wodzie rozwiązując problemy swoich klientów, podnosząc efektywność operacyjną partnerów.

Doświadczony współpracą z największymi polskimi pracodawcami, świadcząc różnorodne usługi z zakresu HR.

Podobne wpisy